Księgowość i obsługa prawna firm

Kadry i płace - biuro księgowe Łódź

Uprawnienia

W ciągu ostatnich 20 lat udało się nam zbudować zorganizowany zespół specjalistów, działający według opracowanych procedur wewnętrznych, skupiający biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, certyfikowanych księgowych. Nasza spółka posiada:


• wpis na listę biegłych rewidentów (nr 1407)
• akredytację Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie świadczenia usług doradczych i szkoleniowych na rzecz przedsiębiorców,

Ważną cechą działalności BDB AGOS Sp. z o.o. jest łączenie obsługi księgowej z obsługą prawną.


Dzięki komplementarnemu świadczeniu usług księgowych i obsługi prawnej Klienci uzyskują dodatkową wartość w postaci weryfikacji dokumentów przez współpracujących na stałe radców prawnych i adwokatów. Doświadczenie wielu lat działalności w takiej formule pokazuje, że w ten sposób minimalizuje się ryzyka podatkowe i prawne, jakie mogą się pojawić na każdym etapie prowadzonej działalności.