Ponad 20 lat doświadczenia

Połączenie księgowości z obsługą prawną

Obsługa postępowań sądowych i administracyjnych

Od początku naszej działalności zajmujemy się prowadzeniem postępowań przed organami podatkowymi, a także sporządzaniem pism w toku wszelkich postępowań administracyjnych, postępowań przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także pism kierowanych do właściwych organów nadzoru.

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi, sądami i innymi instytucjami.