Księgowość i obsługa prawna firm

Kadry i płace - biuro księgowe Łódź

Obsługa procesów restrukturyzacyjnych

Obsługa procesów restrukturyzacyjnych polega na kompleksowym wsparciu w prawnych aspektach procesów reorganizacyjnych podmiotu, w tym na opracowywaniu dokumentacji związanej z przekształceniem, łączeniem lub podziałem przedsiębiorstw.